Recyklácia Textilu – nemecké riešenia pre Slovensko

Dňa 11.10.2022 sa v priestoroch hotela Lindner Hotel v Bratislave uskutoční odborná slovensko-nemecká konferencia na tému Recyklácia textilu – nemecké riešenia pre Slovensko, na ktorú Vás srdečne s usporiadateľom pozývame. Na konferencii vystúpia nemeckí a slovenskí odborníci, ktorí predstavia najnovšie poznatky, aktuálne trendy a best practices z oboch krajín. Na konferencii vystúpia taktiež inovatívne nemecké spoločnosti, ktoré budú prezentovať ich […]

Parlament schválil novelu zákona Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch

Parlament SR dňa 17. 10. 2018 schválil novelu zákona č. 79/2015 o odpadoch.     Zmeny pre firmy:  Od roku 2019 sa zruší zberový a trhový podiel výrobcu obalov. Nahradí ho trhový podiel Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Teda nebude sa počítať podiel jednotlivého výrobcu ale celej OZV. Práce s tým ubudne najmä spoločnostiam, ktoré majú udelenú individuálnu autorizáciu […]

Poplatky za skládkovanie odpadov od januára 2019

  Do 31.12.2018 bola cena za zneškodnenie odpadov na skládke pre obce a firmy sa zložená z dvoch častí: Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok […]

Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva.

Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.   Hlavné schválené ciele Recyklácia komunálneho odpadu: 44% dnes, 55% do roku 2025, 65% do roku 2035 Od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu Separovaný zber textilu a […]

MŽP SR – NR SR schválila na svojom zasadnutí dňa 18.10.2017 tzv. veľkú novelu zákona o odpadoch

NR SR schválila na svojom zasadnutí dňa 18.10.2017 tzv. veľkú novelu zákona o odpadoch. V schvaľovanej novele zákona prešlo spolu 226 zmien. Za novelu zákona o odpadoch zahlasovalo 88 zákonodarcov. Podľa vyjadrenia MŽP SR „novela sprehľadní, zjednoduší a zefektívni systém odpadového hospodárstva a reaguje na požiadavky trhu“. Mala by odbremeniť asi 2500 malých podnikateľov od zbytočnej administratívy. Podnikatelia, ktorí za rok […]

MŽP SR – NR SR prejednávala tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Dňa 12.09.2017 (v prvom čítaní) prejednáva NR SR tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorú schválila Vláda SR dňa 16.08.2017. Návrh novely zákona o odpadoch prešiel v parlamente bez vážnejších zmien. Celé znenie návrhu novely môžete nájsť nižšie…

MŽP SR- Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady (návrh) – stanovisko APOH

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) je členom pracovnej skupiny, ktorá sa má podieľať na príprave strategického materiálu „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady„, ktorá je vypracovávaná Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR. V auguste 2017 bola všetkým členom pracovnej skupiny zaslaná prvá verzia tohto materiálu, ku ktorému má Asociácia podnikateľov […]

MŽP SR – Rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Dňa 12.07.2017 sa na MŽP SR konalo rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa rokovania zúčastnilo 5 zástupcov. Členovia APOH v rámci pripomienkového konania vzniesli voči návrhu novely 48 pripomienok, z ktorých časť bola akceptovaná.

MŽP SR – Oznam o začatí pripomienkového konania novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznámilo začatie pripomienkového konania novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MŽP SR – novelizované znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (platné od 01.05.2017)

Prinášame Vám aktuálne (01.05.2017) novelizované znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: