MŽP SR- Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady (návrh) – stanovisko APOH


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) je členom pracovnej skupiny, ktorá sa má podieľať na príprave strategického materiálu „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady„, ktorá je vypracovávaná Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR. V auguste 2017 bola všetkým členom pracovnej skupiny zaslaná prvá verzia tohto materiálu, ku ktorému má Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve závažné pripomienky.  Tieto pripomienky boli odprezentované aj na rokovaní k materiálu. Stanovisko Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve k pripravovanému materiálu „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady“ Vám prinášame v plnom znení.
Stanovisko Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve nájdete TU: