MŽP SR – NR SR prejednávala tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


Dňa 12.09.2017 (v prvom čítaní) prejednáva NR SR tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorú schválila Vláda SR dňa 16.08.2017. Návrh novely zákona o odpadoch prešiel v parlamente bez vážnejších zmien.

Celé znenie návrhu novely môžete nájsť nižšie…