MŽP SR – novelizované znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (platné od 01.05.2017)


Prinášame Vám aktuálne (01.05.2017) novelizované znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: