MŽP SR – Rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch


Dňa 12.07.2017 sa na MŽP SR konalo rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa rokovania zúčastnilo 5 zástupcov. Členovia APOH v rámci pripomienkového konania vzniesli voči návrhu novely 48 pripomienok, z ktorých časť bola akceptovaná.