Poplatky za skládkovanie odpadov od januára 2019


 

Do 31.12.2018 bola cena za zneškodnenie odpadov na skládke pre obce a firmy sa zložená z dvoch častí:

  • Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk
  • Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný zákonom 17/2004.

Priemerné poplatky pre prevádzkovateľa skládky boli na úrovni od 25 – 30 € za tonu a bez DPH.

K tejto cene sa pripočítaval zákonný poplatok, ktorého cenové rozpätie je od 0,33 € za tonu až po vyše 60 € za tonu. Závisí to od odpadu, ktorý obce a firmy skládkovali. Poplatky sa každoročne zvyšovali  o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.


 

Od 01.01.2019 sa výška poplatkov za skládkovanie odpadov mení. 

Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od  januára 2019. Podľa navrhovaného nového systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia.

„Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť,“ vysvetlil minister Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať.

„Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Je preto najvyšší čas to zmeniť,“ dodal minister.

Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia.

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 46 € za tonu.

A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku 2023 už len 31 € za tonu.

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 2019 do 16 € za tonu od roku 2023.