Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva.


Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.

 

Hlavné schválené ciele

  • Recyklácia komunálneho odpadu: 44% dnes, 55% do roku 2025, 65% do roku 2035
  • Od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu
  • Separovaný zber textilu a nebezpečného odpadu

Textilný a nebezpečný odpad z domácností sa bude musieť zbierať oddelene do roku 2025.

Do roku 2024 sa biologicky odbúrateľný odpad musí buď zhromažďovať samostatne, alebo recyklovať doma prostredníctvom kompostovania.

Viac info. na str.: