Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku – odborná konferencia

Vážené dámy, vážení páni, Slovensko–nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) v spolupráci s nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy a Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), ako partner konferencie, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu na tému Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna v hoteli Lindner Hotel, Bratislava.   Na konferencii vystúpia slovenskí a nemeckí odborníci, ktorí […]

SEMINÁR – EVIDENCIA ODPADOV

  Vážené kolegyne, kolegovia, Vážená odborná verejnosť, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve Vás pozýva na odborný seminár „EVIDENCIA ODPADOV“,  ktorý sa uskutoční dňa 30. 05. 2024 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 60,- EUR s DPH. Prihlasovanie na seminár je možné do 29.05.2024.   Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu: Banka: […]

SEMINÁR – NEBEZPEČNÉ ODPADY

  Vážené kolegyne, kolegovia, Vážená odborná verejnosť, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve Vás pozýva na odborný seminár „NEBEZPEČNÉ ODPADY“,  ktorý sa uskutoční dňa 17. 09. 2024 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 60,- EUR s DPH. Prihlasovanie na seminár je možné do 14.09.2024.   Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu: Banka: […]

Konferencia – ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2024

  Vážené kolegyne, kolegovia, Vážená odborná verejnosť, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve pripravuje 2. ročník konferencie „ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2024“,  ktorá sa uskutoční dňa 06.11.2024 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 125,- EUR bez DPH. Cena s DPH 150,- EUR. Prihlasovanie na konferenciu je možné do 02.11.2024.   Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené […]

POZVÁNKA – V januári 2024 sa bude konať XVI. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Milí priatelia, čas  neúprosne beží a tak náš realizačný team začal opäť  pripravovať      XVI. Reprezentačný ples  Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, ktorý sa uskutoční 26.01. 2024 v DoubleTree by Hilton v Bratislave .   Z uvedeného dôvodu si  dovoľujeme v predstihu publikovať informácie týkajúce sa prípravy Plesu ako aj možného partnerstva pri jeho organizovaní. Partneri plesu budú uvedení na všetkých […]

Konferencia – ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023

Konferencia “ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023“ sa uskutoční dňa 14. 11. 2023 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.     Výška účastníckeho poplatku je 99,00 EUR bez DPH. Cena s DPH 118,80 EUR. Prihlasovanie na konferenciu je možné do 12.11.2023. Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu: Banka: Tatra banka, a. s. IBAN: SK76 1100 0000 0029 […]

Konferencia – ENVIROMANAGMENT 2023

  V dňoch od 02. – 03. 10. 2023 sa uskutoční 13. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ENVIROMANAGMENT 2023. Konferencia bude zameraná na metriky používané v odpadovom hospodárstve, bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti. Témy pokryjú otázky od […]

POZVÁNKA – V januári 2023 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Milí priatelia, čas  neúprosne beží a tak náš realizačný team začal opäť  pripravovať   XV. Reprezentačný ples  Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, ktorý sa uskutoční 27.01. 2023 v DoubleTree by Hilton v Bratislave . Partneri plesu budú uvedení na všetkých propagačných materiáloch súvisiacich s organizáciou plesu tak pred jeho uskutočnením ako aj počas neho (napr.  vstupenka, tombolový lístok, baner pri vstupe a pod.) […]

POZVÁNKA – V januári 2022 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Spoločnosť IVIK s.r.o. v spolupráci s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre […]

XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2020

Začiatkom januára sa konal XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2020. Záujem o toto spoločenské podujatie bol tradične veľmi vysoký, hlavne z privátnej a komunálnej sféry, ale nechýbali ani zástupcovia štátnej správy. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa uskutočnili predchádzajúce ročníky a zároveň vopred ďakujeme za podporu a […]