Konferenica – ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023

  Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve pripravuje na jeseň 2023 konferenciu  “ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023“ Konferencia “ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023“ sa uskutoční dňa 14. 11. 2023 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 99,00 EUR bez DPH, ktorý prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu do 30.09.2023: Banka: Tatra banka, a. s. IBAN: SK76 […]

Konferencia – ENVIROMANAGMENT 2023

  V dňoch od 02. – 03. 10. 2023 sa uskutoční 13. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ENVIROMANAGMENT 2023.   Konferencia bude zameraná na metriky používané v odpadovom hospodárstve, bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti. Témy pokryjú otázky […]

POZVÁNKA – V januári 2023 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Milí priatelia, čas  neúprosne beží a tak náš realizačný team začal opäť  pripravovať   XV. Reprezentačný ples  Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, ktorý sa uskutoční 27.01. 2023 v DoubleTree by Hilton v Bratislave . Partneri plesu budú uvedení na všetkých propagačných materiáloch súvisiacich s organizáciou plesu tak pred jeho uskutočnením ako aj počas neho (napr.  vstupenka, tombolový lístok, baner pri vstupe a pod.) […]

POZVÁNKA – V januári 2022 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Spoločnosť IVIK s.r.o. v spolupráci s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre […]

XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2020

Začiatkom januára sa konal XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2020. Záujem o toto spoločenské podujatie bol tradične veľmi vysoký, hlavne z privátnej a komunálnej sféry, ale nechýbali ani zástupcovia štátnej správy. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa uskutočnili predchádzajúce ročníky a zároveň vopred ďakujeme za podporu a […]

POZVÁNKA – Deň odpadového hospodárstva 2019

Vážené dámy a páni, dňa 21.11.2019 sa v priestoroch hotela Saffron v Bratislave uskutoční 15. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2019 ======================       Vybrané tematické okruhy kongresu ——————————————- • Európske a národné politiky odpadového hospodárstva • Inteligentné riešenia: zber a kompostovanie BRO z domácností • Recyklovateľnosť obalov • Zálohové systémy nápojových obalov […]

POZVÁNKA – V januári 2020 sa bude konať XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre zabaviť, ale aj stretnúť s mnohými […]

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme:

APOH pozýva na konferenciu na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Dňa 12.03.2019 sa v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava 831 06 uskutoční konferencia na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na ktorej budú prezentované nové i modernizované moduly ENVITA Odpady, ENVITA Obaly, ENVITA Sklad a Obchod. Viac o konanej akcií nájdete na priloženej pozvánke:

APOH sa zúčastnil rozporového konania k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Dňa 26.02.2019 sa konalo na MŽP SR rozporové konanie k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. APOH vzniesol voči návrhu zákona celkom 21 pripomienok, z toho 21 zásadných.