POZVÁNKA – V januári 2019 sa bude konať XII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre zabaviť, ale aj stretnúť s mnohými […]

APOH v Slovenskom rozhlase

Európska komisia navrhuje nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom zamerať sa na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach a v moriach. Tento odpad spolu tvorí 70 % celkového morského odpadu. Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Ak však neexistuje priama alternatíva, opatrenie sa zameria na […]

APOH – dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie

Dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve na ktorom bola prerokovaná o.i. činnosť asociácie od 04/2017 do 04/2018 a smerovanie asociácie v nasledujúcom období. Členovia asociácie vyzdvihli najmä intenzívnu komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska, zároveň však potvrdili, že v roku 2017/18 bola dobrá komunikácia aj s Ministerstvom životného prostredia SR, kde  […]

APOH – aktivity asociácie v období 04/2017 – 04/2018

V období od posledného Valného zhromaždenia konaného v 04/2017 do 04/2018 asociácia pracovala najmä na pripomienkovacích a rozporových konaniach, rokovala s partnermi, kritickým postojom sa snažila o zreálnenie smerovania tvorby strategických dokumentov SR, atď.:   MŽP SR Pripomienkovacie a rozporové konania: Rozporové konanie k vyhláške MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného […]

XI. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2018

Ples odpadárov a priateľov životného prostredia sa po ročnej odmlke opäť vrátil do programu tohtoročnej plesovej sezóny. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Ing. László Sólymos. Záujem o toto spoločenské podujatie bol tradične veľmi vysoký, hlavne z privátnej a komunálnej sféry, ale nechýbali ani zástupcovia štátnej správy. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, […]

MŽP SR- Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady (návrh) – stanovisko APOH

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) je členom pracovnej skupiny, ktorá sa má podieľať na príprave strategického materiálu „Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030, časť Zelená ekonomika a odpady„, ktorá je vypracovávaná Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR. V auguste 2017 bola všetkým členom pracovnej skupiny zaslaná prvá verzia tohto materiálu, ku ktorému má Asociácia podnikateľov […]

MŽP SR – Rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Dňa 12.07.2017 sa na MŽP SR konalo rozporové konanie k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa rokovania zúčastnilo 5 zástupcov. Členovia APOH v rámci pripomienkového konania vzniesli voči návrhu novely 48 pripomienok, z ktorých časť bola akceptovaná.

APOH pripomienkoval tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pripomienkovala návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zo strany APOH bolo vznesených celkovo 48 pripomienok, z toho 44 zásadných.

APOH reagoval na ministrom ŽP avizovanú tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve uverejňuje krátku reakciu našej asociácie na ministrom Životného prostredia avizované zmeny v rámci tzv. veľkej novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré odzneli dňa 11.05.2017. Článok vyšiel v Pravde 16.05.2017.   Zároveň Vám v prílohe prinášame úplnú verziu odpovede na otázky denníka Pravda.               […]

APOH pripravil podkladový materiál k STRATÉGIÍ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SR DO ROKU 2030

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pripravila podkladový materiál k STRATÉGIÍ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030 Pracovná skupina zelená ekonomika, odpady.