POZVÁNKA na 12. ročník medzinárodnej konferencie – ENVIROMANAGMENT 2022

V dňoch od 03. – 04. 10.2022 sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutoční 12. ročník medzinárodnej konferencie na ENVIROMANAGMENT 2022 – Výzvy pre odpadové hospodárstvo a recykláciu, na ktorú Vás srdečne s usporiadateľom pozývame. Viac o pripravovanej konferencií nájdete na stránke NMC    

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA. – nový prezident asociácie

Dňa 15. februára 2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta asociácie. Ing. Dušana Magulu vystriedal na pozícií prezidenta RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA., konateľ a Generálny riaditeľ spol. AVE SK. RNDr. Peter Krasnec bol prezidentom asociácie už v minulom období  a má bohaté skúsenosti s riadením odpadového hospodárstva tak […]

POZVÁNKA – V januári 2022 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Spoločnosť IVIK s.r.o. v spolupráci s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre […]

Čo nás čaká v odpadovom hospodárstve budúci rok? Triedenie bioodpadov aj nové kompostárne

Od nového roku budú obce a mestá povinné zabezpečovať triedený zber kuchynského bioodpadu. Envirorezort sľúbil nové kompostárne a triediace linky.  V budúcnosti chce zaviesť váženie odpadu. Budúci rok pribudne k farebným kontajnerom na separovaný odpad ďalší – určený na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Triedenie bioodpadu sa oficiálne začne od 1. januára. Samosprávy však dostanú na […]

Zmeny vo vedení Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

Dňa 25. septembra 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta a ostatných orgánov asociácie po uplynutí riadneho volebného obdobia. RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA. vystriedal po deviatich rokoch na pozícií prezidenta Ing. Dušan Magula,  generálny riaditeľ spol. Brantner Slovakia, s.r.o. Ing. Dušan Magula má bohaté skúsenosti s riadením […]

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme:

APOH pozýva na konferenciu na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Dňa 12.03.2019 sa v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava 831 06 uskutoční konferencia na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na ktorej budú prezentované nové i modernizované moduly ENVITA Odpady, ENVITA Obaly, ENVITA Sklad a Obchod. Viac o konanej akcií nájdete na priloženej pozvánke:

Parlament schválil novelu zákona Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch

Parlament SR dňa 17. 10. 2018 schválil novelu zákona č. 79/2015 o odpadoch.     Zmeny pre firmy:  Od roku 2019 sa zruší zberový a trhový podiel výrobcu obalov. Nahradí ho trhový podiel Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Teda nebude sa počítať podiel jednotlivého výrobcu ale celej OZV. Práce s tým ubudne najmä spoločnostiam, ktoré majú udelenú individuálnu autorizáciu […]

Poplatky za skládkovanie odpadov od januára 2019

  Do 31.12.2018 bola cena za zneškodnenie odpadov na skládke pre obce a firmy sa zložená z dvoch častí: Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok […]

9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018

Vážení priatelia ekológie, environmentu a najmä odpadového hospodárstva, dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ENVIROMANAGEMENT 2018„, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. októbra 2018 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  je partnerom a zároveň aj aktívny účastník konferencie.   Viac o pripravovanej akcií […]