POZVÁNKA – V januári 2024 sa bude konať XVI. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Milí priatelia, čas  neúprosne beží a tak náš realizačný team začal opäť  pripravovať      XVI. Reprezentačný ples  Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, ktorý sa uskutoční 26.01. 2024 v DoubleTree by Hilton v Bratislave .   Z uvedeného dôvodu si  dovoľujeme v predstihu publikovať informácie týkajúce sa prípravy Plesu ako aj možného partnerstva pri jeho organizovaní. Partneri plesu budú uvedení na všetkých […]

Konferenica – ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023

Konferencia “ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2023“ sa uskutoční dňa 14. 11. 2023 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.     Výška účastníckeho poplatku je 99,00 EUR bez DPH. Cena s DPH 118,80 EUR. Prihlasovanie na konferenciu je možné do 12.11.2023. Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu: Banka: Tatra banka, a. s. IBAN: SK76 1100 0000 0029 […]

Konferencia – ENVIROMANAGMENT 2023

  V dňoch od 02. – 03. 10. 2023 sa uskutoční 13. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ENVIROMANAGMENT 2023. Konferencia bude zameraná na metriky používané v odpadovom hospodárstve, bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti. Témy pokryjú otázky od […]

POZVÁNKA – V januári 2023 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Milí priatelia, čas  neúprosne beží a tak náš realizačný team začal opäť  pripravovať   XV. Reprezentačný ples  Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, ktorý sa uskutoční 27.01. 2023 v DoubleTree by Hilton v Bratislave . Partneri plesu budú uvedení na všetkých propagačných materiáloch súvisiacich s organizáciou plesu tak pred jeho uskutočnením ako aj počas neho (napr.  vstupenka, tombolový lístok, baner pri vstupe a pod.) […]

Recyklácia Textilu – nemecké riešenia pre Slovensko

Dňa 11.10.2022 sa v priestoroch hotela Lindner Hotel v Bratislave uskutoční odborná slovensko-nemecká konferencia na tému Recyklácia textilu – nemecké riešenia pre Slovensko, na ktorú Vás srdečne s usporiadateľom pozývame. Na konferencii vystúpia nemeckí a slovenskí odborníci, ktorí predstavia najnovšie poznatky, aktuálne trendy a best practices z oboch krajín. Na konferencii vystúpia taktiež inovatívne nemecké spoločnosti, ktoré budú prezentovať ich […]

POZVÁNKA na 12. ročník medzinárodnej konferencie – ENVIROMANAGMENT 2022

V dňoch od 03. – 04. 10.2022 sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutoční 12. ročník medzinárodnej konferencie na ENVIROMANAGMENT 2022 – Výzvy pre odpadové hospodárstvo a recykláciu, na ktorú Vás srdečne s usporiadateľom pozývame. Viac o pripravovanej konferencií nájdete na stránke NMC    

POZVÁNKA – V januári 2022 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Spoločnosť IVIK s.r.o. v spolupráci s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre […]

Čo nás čaká v odpadovom hospodárstve budúci rok? Triedenie bioodpadov aj nové kompostárne

Od nového roku budú obce a mestá povinné zabezpečovať triedený zber kuchynského bioodpadu. Envirorezort sľúbil nové kompostárne a triediace linky.  V budúcnosti chce zaviesť váženie odpadu. Budúci rok pribudne k farebným kontajnerom na separovaný odpad ďalší – určený na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Triedenie bioodpadu sa oficiálne začne od 1. januára. Samosprávy však dostanú na […]

Zmeny vo vedení Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

Dňa 25. septembra 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta a ostatných orgánov asociácie po uplynutí riadneho volebného obdobia. RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA. vystriedal po deviatich rokoch na pozícií prezidenta Ing. Dušan Magula,  generálny riaditeľ spol. Brantner Slovakia, s.r.o. Ing. Dušan Magula má bohaté skúsenosti s riadením […]

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme: