Od 1. januára sú plastové tašky spoplatnené

Od 1. januára 2018 musia predajcovia spoplatniť plastové tašky, resp. poskytovať aj iné druhy tašiek – z papiera, z textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia. Dôvodom je ich výskyt v životnom […]

Kongres – DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017

V Bratislave sa v dňa 23. novembra uskutoční v poradí 13. ročník medzinárodného kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017. Kongres sa bude venovať nasledovným témam: Európske a národné politiky odpadového hospodárstva Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového […]

Nová optická linka spol. Marius Pedersen je spustená do prevádzky

Spoločnosť Marius Pedersen spustiala novú triediacu optickú linku vo Zvolene dňa 5. októbra 2017. Linka spracováva plastový odpad z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Banská Bystrica. Je možné, že v budúcnosti bude spracovávať odpad aj z ďalších miest a obcí regiónu. Výhodou optickej linky je predovšetkým jej efektivita. Zariadenie je schopné roztriediť až 4 500 ton plastového odpadu […]

Konferencia – ASPEK s partnermi organizujú konferenciu „PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017“

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Global Water Partnership Slovensko, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA organizujú konferenciu „PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017“. Konferencia bude prebiehať v Chopin Hotel Bratislava (Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava) […]

Pozvánka – Týden výzkumu a inovací pro praxi 2018 – Hustopeče

České ekologické manažérske centrum pozýva všetkých záujemcov na sympózium ODPADOVÉ FÓRUM 2018 a konferenciu APROCHEM 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch 06. – 08. 03.2018 v meste Hostopeče v rámci Týždňa výskumu a inovácií pre prax. Kľúčové termíny pre záujemcov sú: 15. 1. 2018 – prihlášky príspevkov 15. 2. 2018 – zaslanie textov do zborníkov […]

Ponuka školenia – Ochrana životného prostredia a audit systémov environmentálneho manažérstva

Školenie sa uskutoční dňa 6.9.2017 od 09:00 hod. v Bratislave. Skúsená lektorka Vás oboznámi s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS.

FEAD má nového prezidenta

Na svojom Valnom zhromaždení 21. júna 2017 v Paríži FEAD vymenoval Jean-Marc Boursiera za svojho nového prezidenta. Jean-Marc Boursier nastúpil po Davidovi Palmer-Jonesovi, ktorý úspešne predsedal FEADu tri roky.

Podzemné vody sú kontaminované bývalou „legálnou“ skládkou Chemických závodov JD.

Bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obce Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave informujú občanov o kontaminácii podzemných vôd bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Reagujú tak na požiadavku ministerstva životného prostredia, aby obyvateľov na riziká opätovne upozornili. Ľudia by vodu zo studní nemali piť, umývať sa ňou ani ňou polievať.

Seminár – Výklad aktuálnych noviel zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Seminár je  určený  pre odbornú verejnosť , štátnu správu , verejnú správu na získanie  nových odborných informácii v súvislosti  s praktickou aplikáciou  schválených  noviel   zákona č. 24/2006  Z. z. v praxi. TERMÍN: 28.6.2017 MIESTO: IVES , Bratislava  

Pozvánka – WATEC Israel – medzinárodná konferencia spojená s výstavou

WATEC Israel je medzinárodná konferencia spojená s výstavou, ktorá vytvára priestor pre výrobcov, výskumníkov, investorov, akademikov a predstaviteľov vlád z celého sveta, stretnúť sa, zdieľať best practices a zoznámiť sa s najnovšími technológiami v oblasti inteligentného vodného hospodárstva a životného prostredia.