9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018

Vážení priatelia ekológie, environmentu a najmä odpadového hospodárstva, dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ENVIROMANAGEMENT 2018„, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. októbra 2018 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  je partnerom a zároveň aj aktívny účastník konferencie.   Viac o pripravovanej akcií […]

Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva.

Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.   Hlavné schválené ciele Recyklácia komunálneho odpadu: 44% dnes, 55% do roku 2025, 65% do roku 2035 Od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu Separovaný zber textilu a […]

APOH – dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie

Dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve na ktorom bola prerokovaná o.i. činnosť asociácie od 04/2017 do 04/2018 a smerovanie asociácie v nasledujúcom období. Členovia asociácie vyzdvihli najmä intenzívnu komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska, zároveň však potvrdili, že v roku 2017/18 bola dobrá komunikácia aj s Ministerstvom životného prostredia SR, kde  […]

Od 1. januára sú plastové tašky spoplatnené

Od 1. januára 2018 musia predajcovia spoplatniť plastové tašky, resp. poskytovať aj iné druhy tašiek – z papiera, z textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia. Dôvodom je ich výskyt v životnom […]

Kongres – DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017

V Bratislave sa v dňa 23. novembra uskutoční v poradí 13. ročník medzinárodného kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017. Kongres sa bude venovať nasledovným témam: Európske a národné politiky odpadového hospodárstva Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového […]

Nová optická linka spol. Marius Pedersen je spustená do prevádzky

Spoločnosť Marius Pedersen spustiala novú triediacu optickú linku vo Zvolene dňa 5. októbra 2017. Linka spracováva plastový odpad z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Banská Bystrica. Je možné, že v budúcnosti bude spracovávať odpad aj z ďalších miest a obcí regiónu. Výhodou optickej linky je predovšetkým jej efektivita. Zariadenie je schopné roztriediť až 4 500 ton plastového odpadu […]

Konferencia – ASPEK s partnermi organizujú konferenciu „PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017“

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Global Water Partnership Slovensko, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA organizujú konferenciu „PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017“. Konferencia bude prebiehať v Chopin Hotel Bratislava (Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava) […]

Pozvánka – Týden výzkumu a inovací pro praxi 2018 – Hustopeče

České ekologické manažérske centrum pozýva všetkých záujemcov na sympózium ODPADOVÉ FÓRUM 2018 a konferenciu APROCHEM 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch 06. – 08. 03.2018 v meste Hostopeče v rámci Týždňa výskumu a inovácií pre prax. Kľúčové termíny pre záujemcov sú: 15. 1. 2018 – prihlášky príspevkov 15. 2. 2018 – zaslanie textov do zborníkov […]

Ponuka školenia – Ochrana životného prostredia a audit systémov environmentálneho manažérstva

Školenie sa uskutoční dňa 6.9.2017 od 09:00 hod. v Bratislave. Skúsená lektorka Vás oboznámi s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS.

FEAD má nového prezidenta

Na svojom Valnom zhromaždení 21. júna 2017 v Paríži FEAD vymenoval Jean-Marc Boursiera za svojho nového prezidenta. Jean-Marc Boursier nastúpil po Davidovi Palmer-Jonesovi, ktorý úspešne predsedal FEADu tri roky.