Čo nás čaká v odpadovom hospodárstve budúci rok? Triedenie bioodpadov aj nové kompostárne

Od nového roku budú obce a mestá povinné zabezpečovať triedený zber kuchynského bioodpadu. Envirorezort sľúbil nové kompostárne a triediace linky.  V budúcnosti chce zaviesť váženie odpadu. Budúci rok pribudne k farebným kontajnerom na separovaný odpad ďalší – určený na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Triedenie bioodpadu sa oficiálne začne od 1. januára. Samosprávy však dostanú na […]

Zmeny vo vedení Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

Dňa 25. septembra 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta a ostatných orgánov asociácie po uplynutí riadneho volebného obdobia. RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA. vystriedal po deviatich rokoch na pozícií prezidenta Ing. Dušan Magula,  generálny riaditeľ spol. Brantner Slovakia, s.r.o. Ing. Dušan Magula má bohaté skúsenosti s riadením […]

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme:

APOH pozýva na konferenciu na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Dňa 12.03.2019 sa v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava 831 06 uskutoční konferencia na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na ktorej budú prezentované nové i modernizované moduly ENVITA Odpady, ENVITA Obaly, ENVITA Sklad a Obchod. Viac o konanej akcií nájdete na priloženej pozvánke:

Parlament schválil novelu zákona Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch

Parlament SR dňa 17. 10. 2018 schválil novelu zákona č. 79/2015 o odpadoch.     Zmeny pre firmy:  Od roku 2019 sa zruší zberový a trhový podiel výrobcu obalov. Nahradí ho trhový podiel Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Teda nebude sa počítať podiel jednotlivého výrobcu ale celej OZV. Práce s tým ubudne najmä spoločnostiam, ktoré majú udelenú individuálnu autorizáciu […]

Poplatky za skládkovanie odpadov od januára 2019

  Do 31.12.2018 bola cena za zneškodnenie odpadov na skládke pre obce a firmy sa zložená z dvoch častí: Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok […]

9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018

Vážení priatelia ekológie, environmentu a najmä odpadového hospodárstva, dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ENVIROMANAGEMENT 2018„, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. októbra 2018 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  je partnerom a zároveň aj aktívny účastník konferencie.   Viac o pripravovanej akcií […]

Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva.

Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.   Hlavné schválené ciele Recyklácia komunálneho odpadu: 44% dnes, 55% do roku 2025, 65% do roku 2035 Od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu Separovaný zber textilu a […]

APOH – dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie

Dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve na ktorom bola prerokovaná o.i. činnosť asociácie od 04/2017 do 04/2018 a smerovanie asociácie v nasledujúcom období. Členovia asociácie vyzdvihli najmä intenzívnu komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska, zároveň však potvrdili, že v roku 2017/18 bola dobrá komunikácia aj s Ministerstvom životného prostredia SR, kde  […]

Od 1. januára sú plastové tašky spoplatnené

Od 1. januára 2018 musia predajcovia spoplatniť plastové tašky, resp. poskytovať aj iné druhy tašiek – z papiera, z textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia. Dôvodom je ich výskyt v životnom […]