Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme:

APOH pozýva na konferenciu na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Dňa 12.03.2019 sa v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava 831 06 uskutoční konferencia na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na ktorej budú prezentované nové i modernizované moduly ENVITA Odpady, ENVITA Obaly, ENVITA Sklad a Obchod. Viac o konanej akcií nájdete na priloženej pozvánke:

Parlament schválil novelu zákona Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch

Parlament SR dňa 17. 10. 2018 schválil novelu zákona č. 79/2015 o odpadoch.     Zmeny pre firmy:  Od roku 2019 sa zruší zberový a trhový podiel výrobcu obalov. Nahradí ho trhový podiel Organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV. Teda nebude sa počítať podiel jednotlivého výrobcu ale celej OZV. Práce s tým ubudne najmä spoločnostiam, ktoré majú udelenú individuálnu autorizáciu […]

Poplatky za skládkovanie odpadov od januára 2019

  Do 31.12.2018 bola cena za zneškodnenie odpadov na skládke pre obce a firmy sa zložená z dvoch častí: Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok […]

9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018

Vážení priatelia ekológie, environmentu a najmä odpadového hospodárstva, dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ENVIROMANAGEMENT 2018„, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. októbra 2018 v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  je partnerom a zároveň aj aktívny účastník konferencie.   Viac o pripravovanej akcií […]

Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva.

Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.   Hlavné schválené ciele Recyklácia komunálneho odpadu: 44% dnes, 55% do roku 2025, 65% do roku 2035 Od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu Separovaný zber textilu a […]

APOH – dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie

Dňa 11.04.2018 sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve na ktorom bola prerokovaná o.i. činnosť asociácie od 04/2017 do 04/2018 a smerovanie asociácie v nasledujúcom období. Členovia asociácie vyzdvihli najmä intenzívnu komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska, zároveň však potvrdili, že v roku 2017/18 bola dobrá komunikácia aj s Ministerstvom životného prostredia SR, kde  […]

Od 1. januára sú plastové tašky spoplatnené

Od 1. januára 2018 musia predajcovia spoplatniť plastové tašky, resp. poskytovať aj iné druhy tašiek – z papiera, z textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia. Dôvodom je ich výskyt v životnom […]

Kongres – DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017

V Bratislave sa v dňa 23. novembra uskutoční v poradí 13. ročník medzinárodného kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017. Kongres sa bude venovať nasledovným témam: Európske a národné politiky odpadového hospodárstva Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového […]

Nová optická linka spol. Marius Pedersen je spustená do prevádzky

Spoločnosť Marius Pedersen spustiala novú triediacu optickú linku vo Zvolene dňa 5. októbra 2017. Linka spracováva plastový odpad z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Banská Bystrica. Je možné, že v budúcnosti bude spracovávať odpad aj z ďalších miest a obcí regiónu. Výhodou optickej linky je predovšetkým jej efektivita. Zariadenie je schopné roztriediť až 4 500 ton plastového odpadu […]