Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku – odborná konferencia

Vážené dámy, vážení páni, Slovensko–nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) v spolupráci s nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy a Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), ako partner konferencie, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu na tému Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna v hoteli Lindner Hotel, Bratislava.   Na konferencii vystúpia slovenskí a nemeckí odborníci, ktorí […]

SEMINÁR – EVIDENCIA ODPADOV

  Vážené kolegyne, kolegovia, Vážená odborná verejnosť, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve Vás pozýva na odborný seminár „EVIDENCIA ODPADOV“,  ktorý sa uskutoční dňa 30. 05. 2024 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 60,- EUR s DPH. Prihlasovanie na seminár je možné do 29.05.2024.   Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu: Banka: […]

SEMINÁR – NEBEZPEČNÉ ODPADY

  Vážené kolegyne, kolegovia, Vážená odborná verejnosť, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve Vás pozýva na odborný seminár „NEBEZPEČNÉ ODPADY“,  ktorý sa uskutoční dňa 17. 09. 2024 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 60,- EUR s DPH. Prihlasovanie na seminár je možné do 14.09.2024.   Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu: Banka: […]

Konferencia – ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2024

  Vážené kolegyne, kolegovia, Vážená odborná verejnosť, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve pripravuje 2. ročník konferencie „ODPADY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2024“,  ktorá sa uskutoční dňa 06.11.2024 v Bratislave v hoteli Double Tree by Hilton.   Výška účastníckeho poplatku je 125,- EUR bez DPH. Cena s DPH 150,- EUR. Prihlasovanie na konferenciu je možné do 02.11.2024.   Poplatok prosíme uhradiť na nižšie uvedené […]

Recyklácia Textilu – nemecké riešenia pre Slovensko

Dňa 11.10.2022 sa v priestoroch hotela Lindner Hotel v Bratislave uskutoční odborná slovensko-nemecká konferencia na tému Recyklácia textilu – nemecké riešenia pre Slovensko, na ktorú Vás srdečne s usporiadateľom pozývame. Na konferencii vystúpia nemeckí a slovenskí odborníci, ktorí predstavia najnovšie poznatky, aktuálne trendy a best practices z oboch krajín. Na konferencii vystúpia taktiež inovatívne nemecké spoločnosti, ktoré budú prezentovať ich […]

POZVÁNKA na 12. ročník medzinárodnej konferencie – ENVIROMANAGMENT 2022

V dňoch od 03. – 04. 10.2022 sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutoční 12. ročník medzinárodnej konferencie na ENVIROMANAGMENT 2022 – Výzvy pre odpadové hospodárstvo a recykláciu, na ktorú Vás srdečne s usporiadateľom pozývame. Viac o pripravovanej konferencií nájdete na stránke NMC    

POZVÁNKA – V januári 2022 sa bude konať XV. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

Spoločnosť IVIK s.r.o. v spolupráci s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre […]

Čo nás čaká v odpadovom hospodárstve budúci rok? Triedenie bioodpadov aj nové kompostárne

Od nového roku budú obce a mestá povinné zabezpečovať triedený zber kuchynského bioodpadu. Envirorezort sľúbil nové kompostárne a triediace linky.  V budúcnosti chce zaviesť váženie odpadu. Budúci rok pribudne k farebným kontajnerom na separovaný odpad ďalší – určený na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Triedenie bioodpadu sa oficiálne začne od 1. januára. Samosprávy však dostanú na […]

Zmeny vo vedení Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

Dňa 25. septembra 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta a ostatných orgánov asociácie po uplynutí riadneho volebného obdobia. RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA. vystriedal po deviatich rokoch na pozícií prezidenta Ing. Dušan Magula,  generálny riaditeľ spol. Brantner Slovakia, s.r.o. Ing. Dušan Magula má bohaté skúsenosti s riadením […]

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií

Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030. Celý list v plnom znení uverejňujeme: