FEAD má nového prezidenta

Na svojom Valnom zhromaždení 21. júna 2017 v Paríži FEAD vymenoval Jean-Marc Boursiera za svojho nového prezidenta. Jean-Marc Boursier nastúpil po Davidovi Palmer-Jonesovi, ktorý úspešne predsedal FEADu tri roky.

Podzemné vody sú kontaminované bývalou „legálnou“ skládkou Chemických závodov JD.

Bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obce Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave informujú občanov o kontaminácii podzemných vôd bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Reagujú tak na požiadavku ministerstva životného prostredia, aby obyvateľov na riziká opätovne upozornili. Ľudia by vodu zo studní nemali piť, umývať sa ňou ani ňou polievať.

Seminár – Výklad aktuálnych noviel zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Seminár je  určený  pre odbornú verejnosť , štátnu správu , verejnú správu na získanie  nových odborných informácii v súvislosti  s praktickou aplikáciou  schválených  noviel   zákona č. 24/2006  Z. z. v praxi. TERMÍN: 28.6.2017 MIESTO: IVES , Bratislava  

Pozvánka – WATEC Israel – medzinárodná konferencia spojená s výstavou

WATEC Israel je medzinárodná konferencia spojená s výstavou, ktorá vytvára priestor pre výrobcov, výskumníkov, investorov, akademikov a predstaviteľov vlád z celého sveta, stretnúť sa, zdieľať best practices a zoznámiť sa s najnovšími technológiami v oblasti inteligentného vodného hospodárstva a životného prostredia.

Seminár – POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

V Bratislave, v priestoroch hotela Družba, sa dňa 12. júna 2017 pod vedením lektora Ing. Petra Galloviča, uskutoční odborný seminár: POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Viac na stránke: http://www.principium.sk/

Seminár – Ohlasovanie údajov za rok 2016 v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch

V Košiciach, v priestoroch hotela Wellness hotel Zelený dvor, sa dňa 5.5.2017 pod vedením lektora Ing. Petra Galloviča, uskutoční odborný seminár: „Povinnosti držiteľov odpadov vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov“ s nasledovným obsahom: • Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve ako aj schválené a pripravované zmeny. • Povinnosti držiteľov […]

Seminár – Environmentálne záťaže

Pozývame Vás na odborný seminár v oblasti environmentálnych záťaží, ktorý sa bude konať 23. mája 2017 v budove starej radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici. Seminár je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží. Účasť na seminári je bezplatná. Viac informácií nájdete v pozvánke s programom seminára. Nižšie nájdete záväznú prihlášku, […]