Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku – odborná konferencia


Vážené dámy, vážení páni,

Slovensko–nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) v spolupráci s nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy a Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), ako partner konferencie, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu na tému Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna v hoteli Lindner Hotel, Bratislava.

 

Na konferencii vystúpia slovenskí a nemeckí odborníci, ktorí predstavia najnovšie poznatky, aktuálne trendy a best practices z oboch krajín. Inovatívne nemecké spoločnosti budú prezentovať svoje poznatky a riešenia pre moderné metódy sanácie pôdy a podzemných pôd (napr. inovatívne metódy sanácie In situ a Ex situ), odstraňovanie kontaminovaných lokalít a rekultivácie pôdy.

Zároveň Vám ponúkame možnosť individuálnych stretnutí s nemeckými firmami po konferencii a počas nasledujúcich dvoch dní (26.-27.jún). Všetky nemecké spoločnosti sú otvorené krátkym stretnutiam a radi Vás navštívia aj vo Vašich priestoroch. Prostredníctvom týchto rozhovorov budete mať  možnosť získať nové kontakty, know-how a príležitosti pre potenciálnu budúcu spoluprácu. Stretnutie Vás k ničomu nebude zaväzovať a celá organizácia vrátane tlmočenia bude v našej réžií.

 

Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť je bezplatná.

Program konferencie a všetky detaily nájdete tu: Konferencia Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku

V prípade záujmu o účasť na konferencii a/alebo B2B rozhovoroch je potrebné zaregistrovať sa na nasledovnom linkuRegistrácia

 

Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu s Vami!