POZVÁNKA – V januári 2020 sa bude konať XIII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) organizuje od roku 2005 reprezentačné plesy odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia na ktorých sa stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť. Už tradične je to miesto, kde je možné sa nie len dobre zabaviť, ale aj stretnúť s mnohými známymi a dokonca nadviazať zaujímavé obchodné kontakty.

Milí priatelia,

čas  neúprosne beží a tak náš realizačný team začal pripravovať

 XIII. Reprezentačný ples  Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia.

 

 

ĎAKUJEME všetkým partnerom XII. Reprezentačného plesu Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

 

V najbližšom čase uverejníme miesto, termín konania plesu 2020 a ďalšie podrobnejšie informácie k tejto akcií.

S pozdravom

IVIK, s.r.o.

Ing. Petra Požgayová,MBA

peta.pozgayova@gmail.com

+421 918 185 688