APOH pripomienkoval tzv. veľkú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pripomienkovala návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zo strany APOH bolo vznesených celkovo 48 pripomienok, z toho 44 zásadných.