Konferencia – ENVIROMANAGMENT 2023


 

V dňoch od 02. – 03. 10. 2023 sa uskutoční 13. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ENVIROMANAGMENT 2023.

Konferencia bude zameraná na metriky používané v odpadovom hospodárstve, bude skúmať celý rad tém zameraných na to, prečo sú údaje o odpadoch dôležité pre priemysel a ako ich využiť na zlepšenie podnikateľskej aj environmentálnej výkonnosti.

Témy pokryjú otázky od meraní skládkových plynov na aktívnych a uzavretých skládkach, cez výpočet výkonu a efektívnosti zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, až po ďalšie kľúčové témy.

Viac o konferencií nájdete na webovej stránke pripravovanej konferencie.