RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA. – nový prezident asociácie


Dňa 15. februára 2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta asociácie.

Ing. Dušana Magulu vystriedal na pozícií prezidenta RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA., konateľ a Generálny riaditeľ spol. AVE SK.

RNDr. Peter Krasnec bol prezidentom asociácie už v minulom období  a má bohaté skúsenosti s riadením odpadového hospodárstva tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

 

Valné zhromaždenie ďalej na svojom zasadnutí prijalo nových členov asociácie:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. – spoločnosť, ktorá sa komplexnými službami v odpadovom hospodárstve.

KOSIT a.s. – spoločnosť, ktorá sa komplexnými službami v odpadovom hospodárstve.

Nitrianske komunálne služby s.r.o. – spoločnosť, ktorá sa komplexnými službami v odpadovom hospodárstve.