Zmeny vo vedení Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)


Dňa 25. septembra 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta a ostatných orgánov asociácie po uplynutí riadneho volebného obdobia.

RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA. vystriedal po deviatich rokoch na pozícií prezidenta Ing. Dušan Magula,  generálny riaditeľ spol. Brantner Slovakia, s.r.o.

Ing. Dušan Magula má bohaté skúsenosti s riadením odpadového hospodárstva tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., v zastúpení RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA., zostáva riadnym členom asociácie.

Novým viceprezidentom bol za Ing. Dušana Magulu zvolený Ing. Tomáš Antal, FCC Environment Slovensko.

 

Valné zhromaždenie ďalej na svojom zasadnutí prijalo nových členov asociácie:

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. – spoločnosť, ktorá sa zaoberá geologickým a hydrogeologickým prieskum životného prostredia, sanáciou geologického prostredia, likvidáciou ropného znečistenia, zneškodňovaním nebezpečných odpadov, recykláciou stavebných odpadov a analýzami rizika znečisteného územia.

Ekolumi, s.r.o. – spoločnosť zabezpečujúca spracovanie odpadov zo separovaného zberu vrátane odvozu odpadu priamo z miesto jeho výskytu.