POZVÁNKA – Energetické zhodnocovanie odpadov & Odpadové hospodárstvo – Európske diskusné fórum


Vážené dámy a páni.

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že zástupcovia organizácií, ako sú napr.:

 • Westminster City Council, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • WKU – Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH, Viedeň, Rakúsko
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko,
 • Magistrát mesta Brna, Brno, Česká republika
 • a ďalšie (menované na stránke konferencie http://nmc.sk/enviro2019)

potvrdili svoj záujem prezentovať svoje skúsenosti na 10. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie

ENVIROMANAGEMENT 2019
======================
ENERGIA Z ODPADOV
25. – 26. september 2019
Hotel Patria ****, Štrbské Pleso, Slovensko

http://nmc.sk/enviro2019

 

Konferencia je tradičnou platformou pre otvorenú diskusiu, ktorá umožňuje účastníkom:

 • zdielať najnovšie odborné poznatky,
 • predstaviť najmodernejšie technológie a
 • nadviazať úspešnú spoluprácu s novými zahraničnými partnermi.

Vybrané tematické okruhy konferencie
———————————————-
• Waste-to-Energy • Energetické zhodnocovanie odpadov ako nevyhnutná súčasť odpadového hospodárstva a jeho perspektívy • Zariadenia a technológie na energetické zhodnocovanie • Komunálny odpad ako zdroj alternatívnych palív • RDF – Refuse Derived Fuel

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na konferenciu ako:

 • účastník konferencie,
 • prednášajúci s odbornou prednáškou alebo komerčnou prezentáciou,
 • partner konferencie alebo
 • vystavovateľ.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na našich webových stránkach.