POZVÁNKA – Deň odpadového hospodárstva 2019


Vážené dámy a páni,

dňa 21.11.2019 sa v priestoroch hotela Saffron v Bratislave uskutoční 15. ročník medzinárodného kongresu

Deň odpadového hospodárstva 2019
======================

 

 

 

Vybrané tematické okruhy kongresu
——————————————-
• Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

• Inteligentné riešenia: zber a kompostovanie BRO z domácností

• Recyklovateľnosť obalov

• Zálohové systémy nápojových obalov v krajinách EÚ a na Slovensku

• Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov (diskusné fórum)