Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval asociácií


Minister životného prostredia Ing. László Sólymos poďakoval Asociácií podnikateľov v odpadovom hospodárstve za aktívnu účasť na tvorbe Envirostratégie 2030.

Celý list v plnom znení uverejňujeme: