APOH pozýva na konferenciu na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO


Dňa 12.03.2019 sa v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3, Bratislava 831 06 uskutoční konferencia na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na ktorej budú prezentované nové i modernizované moduly ENVITA Odpady, ENVITA Obaly, ENVITA Sklad a Obchod.

Viac o konanej akcií nájdete na priloženej pozvánke: