APOH sa zúčastnil rozporového konania k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Dňa 26.02.2019 sa konalo na MŽP SR rozporové konanie k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. APOH vzniesol voči návrhu zákona celkom 21 pripomienok, z toho 21 zásadných.