XII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2019


Začiatkom januára sa konal XII. reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia 2019. Záujem o toto spoločenské podujatie bol tradične veľmi vysoký, hlavne z privátnej a komunálnej sféry, ale nechýbali ani zástupcovia štátnej správy.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa uskutočnili predchádzajúce ročníky a zároveň vopred ďakujeme za podporu a ďalšiu spoluprácu pri organizácií  XIII. Reprezentačného plesu Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia, na ktorý sa už dnes tešíme.

Fotogaléria z XII. plesu Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia:


« 1 z 3 »