APOH rokoval na MŽP SR ohľadne azbestu


Dňa 22.10.2018 prebehlo rokovanie s MŽP SR ohľadom možnosti spracovania metodického postupu riadenia vzniku odpadu s obsahom azbestu podľa vzoru z českej republiky,  prípadne možnej implementácie takéhoto postupu v rámci legislatívy v SR.