Vyhodnotenie dotazníka a predstavenie ďalšieho legislatívneho smerovania v oblasti odpadového hospodárstva zo strany ministerstva


Asociácia na svojom Valnom zhromaždení 2018 a neskôr na ďalších rokovaniach medzi členmi asociácie vyhodnotila dotazník zaslaný MŽP SR ohľadne ďalšieho legislatívneho smerovania v oblasti odpadového hospodárstva. Asociácia sa s predstavou vzniku Agentúry pre triedený zber v takej podobe, ako ju predstavilo ministerstvo nestotožnila.