APOH v Slovenskom rozhlase


Európska komisia navrhuje nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom zamerať sa na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach a v moriach. Tento odpad spolu tvorí 70 % celkového morského odpadu. Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Ak však neexistuje priama alternatíva, opatrenie sa zameria na obmedzenie používania výrobku prostredníctvom vnútroštátnych cieľov znižovania spotreby takýchto výrobkov, požiadaviek na dizajn a označovanie a povinností výrobcov v oblasti nakladania s odpadom a čistením. Nové pravidlá majú pomôcť Európe udržať si náskok v tejto problematike, ktorá má celosvetový dosah.

Na tému zákazu niektorých jednorazových plastových výrobkov a všeobecne obmedzenia produkcie a následnej tvorby odpadu z plastov bola dňa 01.06.2018 v RTVS v rámci relácie Z prvej ruky beseda, na ktorej sa zúčastnil prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve – RNDr.Peter KRASNEC, PhD, MBA.

Záznam relácie si môžete vypočuť TU: