Kongres – DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017


V Bratislave sa v dňa 23. novembra uskutoční v poradí 13. ročník medzinárodného kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017.

Kongres sa bude venovať nasledovným témam:

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR
Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku
Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni 

Akčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo

Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov  
Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle
Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle

Slovenské odpadové hospodárstvo 
Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?
Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS
Podnikatelia a odpadové hospodárstvo

Program kongresu: TU