Nová optická linka spol. Marius Pedersen je spustená do prevádzky


Spoločnosť Marius Pedersen spustiala novú triediacu optickú linku vo Zvolene dňa 5. októbra 2017.

Linka spracováva plastový odpad z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Banská Bystrica. Je možné, že v budúcnosti bude spracovávať odpad aj z ďalších miest a obcí regiónu. Výhodou optickej linky je predovšetkým jej efektivita. Zariadenie je schopné roztriediť až 4 500 ton plastového odpadu ročne, čo je kapacita na úrovni celého stredného Slovenska.

Stavebné investície do prevádzky stáli 330-tisíc Eur bez DPH, technologické 665-tisíc Eur s tým, že časť nákladov bola pokrytá dotáciou z Recyklačného fondu.

 

REDWAVE optická linka

(Zdroj: Marius Pedersen; www.OdpadyPortal.sk)