Ponuka školenia – Ochrana životného prostredia a audit systémov environmentálneho manažérstva


Školenie sa uskutoční dňa 6.9.2017 od 09:00 hod. v Bratislave. Skúsená lektorka Vás oboznámi s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS.