Podzemné vody sú kontaminované bývalou „legálnou“ skládkou Chemických závodov JD.


Bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obce Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave informujú občanov o kontaminácii podzemných vôd bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Reagujú tak na požiadavku ministerstva životného prostredia, aby obyvateľov na riziká opätovne upozornili. Ľudia by vodu zo studní nemali piť, umývať sa ňou ani ňou polievať.

V podzemnej vode identifikovali najmä pesticídy, herbicídy, chlórované uhľovodíky a benzén-toluén-etylbenzén-xylén (BETEX).

Najväčšie riziko predstavuje konzumácia koreňovej a listovej zeleniny dopestovanej v lokalite, pitie podzemnej vody zo studní, jej využívanie na sprchovanie či kúpanie v bazénoch napúšťaných zo studní.

Viac na:

 

 

(zdroj: https://spravy.pravda.sk/; https://a-static.projektn.sk/2015/08/mapa.jpg)