FEAD má nového prezidenta


Na svojom Valnom zhromaždení 21. júna 2017 v Paríži FEAD vymenoval Jean-Marc Boursiera za svojho nového prezidenta. Jean-Marc Boursier nastúpil po Davidovi Palmer-Jonesovi, ktorý úspešne predsedal FEADu tri roky.