Seminár – POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch


V Bratislave, v priestoroch hotela Družba, sa dňa 12. júna 2017 pod vedením lektora Ing. Petra Galloviča, uskutoční odborný seminár: POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Viac na stránke: http://www.principium.sk/