Seminár – Ohlasovanie údajov za rok 2016 v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch


V Košiciach, v priestoroch hotela Wellness hotel Zelený dvor, sa dňa 5.5.2017 pod vedením lektora Ing. Petra Galloviča, uskutoční odborný seminár:

„Povinnosti držiteľov odpadov vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov“ s nasledovným obsahom:

• Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve ako aj schválené a pripravované zmeny.
• Povinnosti držiteľov odpadov – pôvodcov a subjektov nakladajúcich s odpadom:
– základné pojmy dôležité pre pochopenie povinností,
– základné povinnosti držiteľov odpadov,
– evidenčná a oznamovacia povinnosť,
– nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava,
– špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov.
• Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov.
• Osobitné prúdy odpadov.
• Stavebné odpady.
• Komunálny odpad.
• Administratívne nástroje.
• Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení.

Diskusia – konzultácie

                        Program seminára:
08.00 hod. – 09.00 hod. prezencia
09.00 hod. – 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. – 12.00 hod. občerstvenie
12.00 hod. – 14.00 hod. odborný program

Viac informácií vrátane prihlášky nájdete na webovej adrese SEO, s.r.o.