Seminár – Environmentálne záťaže


Pozývame Vás na odborný seminár v oblasti environmentálnych záťaží, ktorý sa bude konať 23. mája 2017 v budove starej radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici.

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií nájdete v pozvánke s programom seminára. Nižšie nájdete záväznú prihlášku, ktorú po vyplnení, prosím, zašlite čo najskôr e-mail uvedený v pozvánke.

Záväzná prihláška