APOH a Envirostratégia 2030 – ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve je členom pracovnej skupiny 7.  – ZELENÁ EKONOMIKA A ODPADY v rámci prípravy novej Stratégie environmentálnej politiky Slovenska do roku 2030. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo v stredu, 5.4.2017, sa na Ministerstve životného prostredia SR.